Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Irimia Claudia – Cristina – Secretar General
Telefon : 0238-736370 Fax : 0238-736370
Email : primariacochirleanca@yahoo.com

Informații de interes public Legea 544/2001